fu-1.jpg


IL Gneist sin friidrettsgruppe har stor aktivitet i alderen 6 til 19 år. Her er mange aktive og gode utøvere, godt trenerapparat og en veldrevet administrasjon. IL Gneist holder til i Ytrebygda bydel, med nærmere 26000 innbyggere, har Fana Stadion som treningsbane og har gode løpsforhold i terreng like i nærheten.

Byen, bydelen og nabobydelen har mange barn og unge med ulike former for psykiske utviklingshemninger. Det er et stort behov for å styrke den fysiske aktiviteten for barn og unge med psykisk utviklingshemninger. Det eksisterer et fotball-lag i hver av nabobydelene (Fana i Fana bydel og Fyllingen i Fyllingsdalen). Nå er det tid for å få på plass et velfungerende tilbud innen friidrett. IL Gneist er det største idrettslaget i området, både generelt og innen friidrett, og bør være godt rustet for å ta utfordringen. Friidrettsgruppen arrangerer hvert år Gneistspelen. Et naturlig mål er at Gneistspelen fra og med 2012 har egne øvelser rettet mot den nye gruppens utøvere.

Det er viktig å komme i gang. I første omgang blir det tenkt på et tilbud rettet mot psykisk utviklingshemmede med fokus på løp. Det er viktig å være jordnær og konkret i en oppstartfase. Så er håpet at etableringen av et slikt tilbud kan inspirere, slik at vi kan få med andre grupper og andre øvelsesområder etter hvert.

Men: Løp er en aktivitetsform som de aller fleste kan ta del i, på hvert sitt nivå. Fysisk aktivitet er viktig. Det same er team-bygging og samhold. I tillegg øver vi på kastøvelser som kule og lengdehopp.

Velkommen til gjengen!

Treningstider

Dag Tid Notat
Lørdag 12:30 - 13:30 Fana stadion/Høiehallen

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Kontaktperson Kristian Nygaard kris-ny2@online.no
Kontaktperson Håkon Abrahamsen hadebra70@gmail.com