Planen er at KM hopp uten tilløp blir en forlengelse av Gneist Indoor. Vi tar sikte på å starte høyde uten tilløp når vi er ferdige med alle heatene på 60 meter (ca kl 13.00). 

Siden hoppstevnet vårt da får status som KM deles det ut kretsmestermedaljer i gull - sølv - bronse for øvelsene høyde uten tilløp og lengde uten tilløp. Der er aldersklasser fra 11 år og oppover inkludert veteraner. 

Gneist friidrett håper flest mulig av våre deltagere ønsker delta på KM. Mer informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden til Pingvinlekene. Påmeding som vanlig via min idrett (sportsadmin)