Samlingen startet med at Kristian, som er nyansatt i stillingen som "sportslig ansvarlig for barnefotball", ønsket velkommen og introduserte seg. Tina ga så trenerne og laglederne påfyll og oppdateringer rundt det praktiske for årets sesong, før Kristian igjen overtok oppmerksomheten. Klubbens nye tilskudd til administrasjonen snakket om hans nye rolle, hva en trenerveileder gjør og hvordan vi skal bruke Treningsøkta (NFF sitt verktøy). Siste delen av samlingen ble brukt til å diskutere innad på bordene. Første oppgave var å snakke sammen om positive opplevelser og hva som gjør at vi opplever mestring, mens påfølgende oppgave handlet om hvilke utfordringer man kan kjenne på gjennom en sesong.

Dette var en ypperlig anledning for Kristian til å bli kjent med lagene i barnefotballen, så derfor var det ekstra kjekt at så mange møtte opp. Takk for gode diskusjoner og tilbakemeldinger. Kaffen og vafflene forsvant fort, så dette må vi gjenta! Neste anledning blir trenerforumet 24.mai.