Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund Nok.Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep) og flere særforbund. Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn. 


Som trener og frivillig i idretten blir du kjent med mange barn, og noen av disse barna kan kanskje komme til å trenge vår hjelp.
I den forbindelse har vi gjennomgått og fått opplæring i ulike aktuelle spørsmål som: 

"Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep"?
"Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp"?
og
"Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at alle barn er trygge på trening"?


Vi vet at fokus på, kunnskap om og åpenhet rundt er overgreiperens værste fiende. Derfor ønsker vi å opplyse rundt tematikken til alle trenere i turngruppen, og holde tema på dagsorden. 

Sammen har vi gjennomgått case-senarioer og drøftet rundt hvordan nettopp Gneist Turn er et sted der ALLE skal være TRYGG PÅ TRENING. 

Vi takker vår dyktige kursholder Kari Løtveit for er nyttig og VIKTIG kurs som løfter oss mot dit vi skal være!