Håndballgruppen markerer "Vår dag" i frivillighetens år i Sandslihallen, torsdag 14. desember. Guttespillere fra samarbeidsklubbene Gneist, Bjarg og Fana skal møtes for felles trening og aktivitet.