Dette innendørsstevne er ment som et lavterskel tilbud for våre utøvere og skal være en tilvending for de yngste til å ta steget ut mot kommende stevner i 2023. Vi ønsker at alle våre yngste utøvere setter av denne ettermiddagen og tar del i den festen vi skal prøve å skape. Å være med på stevner skal være motiverende og gøy og dette ønsker vi få frem på et slikt "mini-stevne". 

Øvelsesutvalger blir 60 meter. lengde og kule og stevne er satt opp mellom 17-19, endelig tidsskjema kommer dagen før.

Vi ønsker også våre nyutdannete dommere velkommen til å få sin debut som dommeraspirant.

Påmelding via Spond. (her kommer det innbydelse/påmelding innen kort tid)