Medlemmer av Gneist friidrett  (gjelder ikke Gneist-Trim) født 2011 eller tidligere må stille opp på et av årets løp for å være med som funksjonær. (Utøver kan sende en forelder til å ta dugnaden).

For gruppen utøvere 11-14 år (2011-2008) må en forelder stille på en dugnad i løpet av sesongen.

Dere står fritt til å velge hvilke løpsdato som passer, men det er viktig at vi får en jevn fordeling på alle 8 løp.

For gruppen 15 år og eldre føres utøvers navn på skjema. For utøver 11-14 år føres også navn på forelder på skjema.

Det må beregnes minst 2,5 timer på dugnaden i kjernetiden 17.00 - 20.00, alt etter hvilke oppgave som tildeles.

De som ikke krysser seg av innen 5.november vil bli satt opp vilkårlig på et av arrangementene og må da selv sørge for å bytte vakt om det ikke skulle passe.

Dette er en god inntektskilde for klubben og kommer medlemmene til gode i form av mindre egenandeler på de store stevnene

Registrering funksjonærer Vinterkarusellen 2022-2023 (klikk på link)

Her kan du se hvem som er registrert