Vi var heldige med valg av dag da det var sol og blå himmel store deler av stevnet. Det var også minimalt med vind. 

Begge trinn konkurrerte i lengde, kule og 60 meter. Det ble oppnådd mange gode resultater. Mange av elevene er medlemmer av Gneist friidrett og disse behersket øvelsene til fulle.

Vi kan raskt nevne Marte Gaupseth Allers, Ida Wolf Hansen og Solveig Midtun som alle får sine resultater på 60 meter høyt rangert av Open Track sitt uofisielle "Best preformans list". 

For å kunne gjennomføre skolestevner, som er på dagtid i ukedager (i beste arbeidstid for de fleste) er vi avhengig av pensjonister. Vi er heldige som har mange ivrige pensjonister tilgjengelig og retter derfor en stor takk til disse for at de tar seg tid til å stille opp.

Vi mottok bare gode tilbakemeldinger fra lærerne som håpte at dette er et stevne som er kommet for å bli.

Som arrangør ønker vi samme kvalitet på skolestevner som på øvrige stevner vi arrangerer, med bl.a. elektroniske tider på 60 meter med registrering av vind.Dyktige funksjonærer holder ro og orden i rekkene

Alle resultater (Open Track resultatservice)