Vi oppfordrer alle forelde (og også utøvere) til å melde seg på dommerkurset. Dette vil gi en bedre forståelse for friidrett og de konkurranse-reglene som til en hver tid er gjeldene.

Beskrivelse:
Innføring og opplæring for dommer- og funksjonæroppgaver innen friidrett. Kurset er inndelt i sju moduler og e-læring inngår.

For å bli autorisert som kretsdommer, kreves aspirantperiode etter gjennomført kurs.

Praktisk informasjon:
Kretsdommerkurs er dommernes introduksjonskurs, og retter seg mot å utdanne dommere til regionale arrangementer. Kurset gir innføring og opplæring for å kunne ha dommeroppgaver i friidrett.

Kretsdommerkurset arrangeres over to dager:
Fredag 18. november kl. 17.00 - 21.00 (Fana Arena)
Lørdag 19. november kl. 09.00 - 17.00 (Fana arena)

Kurset er gratis og påmeldingsfristen er 15. november 2022.

Kursholder:
Eirik Lønne

Målgruppe:
Foreldre, aktive og andre som ønsker kunnskap om friidrettens regler og ønsker å bli friidrettsdommere.

Læringsmål:
Kursdeltakerne skal få en grunnleggende innføring i dommeroppgavene i friidrett.

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om hvordan de bruker dommerens hjelpemidler.

Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha innsikt i og forståelse for hvordan de skal bruke regelverket både overfor barn, unge og voksne.

Timer med lærer, teori: 10 timer
Timer uten lærer, teori: 7 timer

Påmelding (klikk på link)