Det vil ta ett par måneder fra bestillingen legges inn til de blir utlevert. Ta spørrekjema og se om dette er noe du kan tenke deg.
Spørrekjema finner du her

Ved spørsmål kontakt:
gneist.friidrett@gneist.no