Det vil denne uken bli lagt ut treninger i din Spond, og vi ønsker at du alltid responderer på ditt oppmøte med "DELTAR" eller "DELTAR IKKE".
Restriksjoner i kommunale anlegg pålegger oss i disse tider å telle antall deltakere, samt føre nøyaktige deltakerlister til evt. smittesporing, og vi vil derfor registrere ditt oppmøte ved ankomst.
Gjeldene smittevernsreglement vil sendes til din Spondinboks,- følg alltid med her, og vær nøye med å følge disse.

Dersom du har noen spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt.
Vi håper alle får en god opplevelse og føler seg hjertelig velkommen til turngruppen 2022 <3

 

 

Oppstart uke 1: Junior Teamgym 1, Junior Teamgym 2
Oppstart uke 2: Gymlek, Basisturn (alle partier), Turnskolen, RG, Rekrutt Tropp og Teamgym, Junior Tropp, Jazzdans (alle partier)
Oppstart øvrig: Voksenturn, Gym.X, (Uviss grunnet restriksjoner)