Alle gymnaster som ble meldt på et parti hos oss i januar 2022 beholder plassen gjennom hele året og er derfor hjertelig velkommen tilbake til partiet ved oppstart nå i høst. Treningstider og eventuell oppstartsinformasjon kommer i din spond-gruppe. 

De fleste barnepartiene i turngruppen ble fylt opp i vår, men under ser du en oversikt over kapasitet på de yngste partiene:

Gymlek 3-4 år
- Liland FULLT
- Aurdalslia 1 LEDIG (kl 16-17)
- Aurdalslia 2 FULLT

Basisturn
- Aurdalslia 5 år FULLT
- Aurdalslia 6 år FULLT
- Aurdalslia 7-8 år FULLT
- Liland 5-6 år FULLT
- Liland 7-8 år LEDIG
- Hjellestad 5-6 år FULLT
- Hjellestad 7-8 år LEDIG
- Skranevatnet 7-8 år FULLT

Vi har ledige plasser på våre dansegrupper, voksenpartier og turnparti for de som er 9 år og eldre. Se partioversikt for nærmere info og påmelding. 

Etter oppstart kommer vi til å gjøre en vurdering om vi kan gi plass til flere gymnaster på småbarnspartiene ut i fra hvor mange som møter på treningene. Vi anbefaler derfor at du skriver barnet på ventelisten om du ønsker plass på et av partiene våre som er oppgitt som FULLT. 

VENTELISTE