Andreas har lang fartstid fra håndballen, og kommer nå sist fra en stilling i NHF Region Vest. Andreas er tidligere trener i topphåndballen, og tar med seg rikelig med erfaring og kompetanse når han nå kommer til Gneist. Vi er svært glade for at Andreas har takket ja til stilling som Klubbutvikler hos oss.

Gjennom å få på plass en Klubbutvikler vil håndballgruppen være mer tilgjengelig for våre trenere, spillere, samarbeidspartnere og øvrige.  Klubbdriften vil slik vesentlig forbedres. Den daglige administrasjon og oppfølging av aktiviteter i håndballgruppen er avgjørende for å gi et godt tilbud til medlemmene våre. Andreas kommer inn i en helt ny stilling og skal være med å forme den, men blant de oppgavene som skal prioriteres er å være håndballgruppens ansikt utad og ikke minst å være kontaktpunktet for de som søker kontakt med oss. Videre vil han avlaste styret og den sportslige ledelsen med ulike oppgaver, herunder kommunikasjonen mellom region, klubb, lag, trenere og foresatte.

Arbeidsmessig vil han dels ha kontor i Sandslihallen på kveld når vi har aktiviteter der, og dels på klubbkontoret på Liland.

Håndballgruppens hoved-epost (som også Andreas blir ansvarlig for) er handball@gneist.no
Andreas treffes pr epost – gneist.handball@gneist.no
Evt spørsmål kan rettes til Olav Skjervheim styreleder i håndballgruppen på slhandball@gneist.no