I mange år har fotballgruppen mottatt midler fra Sparebankstiftelsen SR-bank til vårt "For Alle" prosjekt. Med disse midlene klarer vi å støtte mange barn og unge som ønsker å spille fotball men trenger litt økonomisk hjelp. Det er vi utrolig takknemlig for. Fotball er tross alt "For Alle"! 

I år har vi også søkt om midler til et prosjekt som vi har drømt om lenge, nemlig tribune på Liland. Stiftelsen støtter drømmen vår og tildeler oss hele 200 000kr til tribune. 

Vi er allerede godt igang med planlegging av tribunen og har søknad inne hos Bergen Kommune i disse dager. 

Tusen takk til Sparebankstiftelsen SR-bank for midler til å legge tilrette for at barn og unge i Bergen Sør skal ha en trygg arena å være.