Håndballgruppen i Gneist vant Idrettsprisen 2022. Initiativtaker for tiltaket Lisbeth Sandtorv kunne slippe jubelen løs når P4 ringte og fortalte at håndballgruppen i Gneist hadde vunnet en av idrettsprisens hovedpremier for 2022.

Idrettsprisen ble delt ut i samarbeid mellom Norges idrettsforbund, P4 og Norsk tipping søndag 6. juni. Håndballgruppen vant prisen for prosjektet «Sterkere sammen» som er et skadeforebyggende tiltak rettet mot ungdommene i klubben. Spillere på ungdomslagene inviteres på tvers av lag og etablerte treningsgrupper til felles trening med fokus på styrke og koordinasjon. Målet er først og fremst å unngå skader og ufrivillig opphold fra håndballen, men fellesskap, samhold og variasjon i treningsarbeidet står også sentralt i arbeidet. Treningene har gjennom det siste året vært ledet av Jonas Eide som har spilt på herrelaget til Gneist gjennom sesongen 21/22, og som nå er ferdig utdannet fysioterapeut. Deltakerne har dermed vært under kyndig og god veiledning. En stor takk til Jonas som har gjort en strålende innsats for ungdommene i håndballgruppen!

Midlene skal brukes på videre drift av tiltaket, herunder treningsutstyr som kan brukes til skadeforebyggende trening i grupper, og tilføring av kompetanse inn i det skadeforebyggende arbeidet i håndballgruppen.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/utmerkelser-og-priser/idrettsprisen/