Gneist er medeier i Trond Mohn Games As og gjør årlig en stor innsats for å få gjennomført stevnet som har klassifikasjon som World Atletic Continental Bronze Tour. Det forventes over 2000 tilskuere på onsdagens stevne.

Gneist sine beste utøvere stiller også på startstreken i det som trolig blir det nest beste kvalitetsmessige friidrettsstevnet på norsk jord i år, etter Bislet Games.

Følgende funksjonærer har meldt seg så langt.

  TMG - Dommere og funksjonærer 2022     
  Funksjon Lag  
Nøkkelpersonell Arrangementsleder Gneist Dag Rydland
Nøkkelpersonell Leder tidtaking Gneist Thomas Ødegaard
Nøkkelpersonell Tidtaker Gneist Peter Blücher
Nøkkelpersonell Tidtaker Gneist Tom Roger Johansen
  Tidtaker assistent Gneist Ingrid Næss Johansen
Nøkkelpersonell Banefunksjonær løp (organisator) Gneist Leif Johan Ellingsen
  Banefunksjonær løp (startordner) Gneist Morten Seliussen
  Banefunksjonær løp (startordner) Gneist Jon Iden
  Banefunksjonær løp (startordner) Gneist Øyvind Liland
  Banefunksjonær løp (bl.a. svingdommer) Gneist Lars Bjørge
  Banefunksjonær løp (bl.a. svingdommer) Gneist Stig Rune Utstrand
  Banefunksjonær løp (bl.a. svingdommer) Gneist Bente Løvik Aadland
  Banefunksjonær løp (rundeteller/tid)  Gneist An-Magrit Hasaas
  Banefunksjonær løp (rundeteller/tid)  Gneist Torstein Erichsen
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Anne Dolvik
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Eli Anne Dvergsdal
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Kirsti Gaupseth
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Arild Gulbrandsen
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Inge Haukøy
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Kjell Noreide
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Bjarte Eikanger
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Dan Ove Hestad
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Margit Irene Massacand
  Banefunksjonær løp (hinder/hekk) Gneist Oscar Ellingsen
Nøkkelpersonell Leder Kurvbærere Gneist Hege Kjærgård Ellingsen
  Assistent Kurvbærer Gneist Siri Gjertsen
  Kurvbærer Gneist Jonas Lien
  Kurvbærer Gneist Marthe Gupseth Allers
  Kurvbærer Gneist Isabella Dayananadan
  Kurvbærer Gneist Elise Wolff Hansen
  Kurvbærer Gneist Ida Wolff Hansen
  Kurvbærer Gneist Maria Aune
  Kurvbærer Gneist Solveig Midthun
  Kurvbærer Gneist Linnea Isabel Løvlie
  Kurvbærer Gneist Jenny Budal
  Kurvbærer Gneist Hannes Florian Hall
  Kurvbærer Gneist Oskar Gjertsen Trumpy
  Kurvbærer Gneist Ane Ødegaard
  Kurvbærer Gneist Kirill Eikanger
  Kurvbærer Gneist Mia Guldbrandsen
  Kurvbærer Gneist Lilly Guldbrandsen
  Kurvbærer Gneist Aurora Hestad
Ansvarlig kastredskaper Leder utlev./innlev. & kontroll kastutstyr Gneist Ivar Hjellestad
Ansvarlig kastredskaper Utlev./innlev. & kontroll kastutstyr Gneist Rolf Haugsvær
Ansvarlig kastredskaper Utlev./innlev. & kontroll kastutstyr Gneist  
Kiosk Leder Gneist Miriam Danielsen
Kiosk Assistent Gneist Hilde Underhaug
Kiosk Vakt Gneist Synne Gloppen
Kiosk Vakt Gneist Siri Vines
Kiosk Vakt Gneist Marte Vines
Kiosk Vakt Gneist Mette Haarvik
Kiosk Vakt Gneist Amelie Askeland Dogger
Kiosk Vakt Gneist Kjell Åge Vines 
Kiosk Vakt Gneist Eirin Noreide
Kiosk Vakt Gneist Elisabeth Kristiansen 
Kiosk Vakt Gneist Hilde Vines
Kiosk Vakt Gneist Tore Andreas Danielsen 
Kiosk Vakt Gneist Emma Underhaug
Kiosk Vakt Gneist Kristine Haga Haukadal
Kiosk Vakt Gneist Linda Haga Haukadal
Kiosk Vakt Gneist Kristine Sjursen 
Kiosk Vakt Gneist Amalie Sjursen
Kiosk Vakt Gneist Merete Sjursen
Kiosk Vakt Gneist Karina Tanaia
Kiosk Vakt Gneist Silje Sofie Gilja 
Kiosk Vakt Gneist Margareth Haaland Gilja
Kiosk Vakt Gneist Sofie Danielsen 
Kiosk Vakt Gneist Mats Thomsen
Nøkkelpersonell Redskap og utstyr. Styremedlem Gneist Ivar Hjellestad
Nøkkelpersonell Kiosk, salg Gneist Miriam Danielsen
Nøkkelpersonell Daglig leder. Kontrakt European Athletics Gneist Dag Rydland
Doping kontroll Dopingkontroll assistent, kvinne Gneist Maike Verhofstad
Doping kontroll Dopingkontroll assistent, kvinne Gneist Bente Liland

Akkreditering:
Samtlige funksjonærer må ha akkreditering (Funksjonærbekledning/adgangskort). Dette gjøres i gymsalen på Fana Stadion mandag 18.00-20.00 eller tirsdag 18.00-22.00. For kiosk og kurvbærere gjøres dette av gruppeansvarlig som selv organiserer utdeling til sine funksjonærer. 


Fremmøtetidspunkt:
Kiosk: Her vil alle bli informert av Miriam Danielsen som er ansvarlig for gruppen
Kurvbærer: Her vil samtlige bli informert av Hege Kjærgård Ellingsen som er ansvarlig for gruppen.
Dopingteam: På plass senest 16.00

Løpsteam: Her ønsker vi at samtlige møter så tidlig som de kan, fra 15.30 og utover. Første løpsøvelse starter kl 17.15 (5000 meter kvinner) og vi bør være på plass i god tid før dette. Det er alltid greit å møte opp tidlig for å ligge litt i forkant.

Tidtakerteam (ansvarlig Thomas Ødegård) og kontrollteam (ansvarlig Rolf Haugsvær) avataler fremmøte-tidspunkt seg i mellom.

Trond Mohn Games hjemmeside (klikk på link)