Dere står fritt til å velge hvilke arrangementsdato som passer, men det er viktig at vi får nok funksjonærer til hvert av de 7 arrangementene. 

Det må beregnes 2-2,5 timer på dugnaden, innenfor perioden 16.00 - 20.00. Oppgaver blir alt fra utdeling av startnumre, løypevakt, parkeringsvakt og utdeling drikke og premier

De som ikke krysser seg av innen 25. mai vil bli satt opp vilkårlig på et av arrangementene og må da selv sørge for å bytte vakt om det ikke skulle passe. Husk det er ferietid så vær nøye med avkryssingen.

Dette er en god inntektskilde for klubben og kommer medlemmene til gode i form av mindre egenandeler på de store stevnene.

Dugnadsregistrering Head energy Sommerkarusell

Her er liste over registrerte