Mens de fleste fra klubbens satsingsgruppe var samlet på klubbhuset Liland fredag fikk de yngste sine diplomer og premier i Høiehallen samme kveld.

1000 poeng klubben

 


Motivasjonsbonuser, Trygve Havro, Gjert Sjursen, Herman Ellingsen og Thomas Strønstad-Løseth


Motivasjonsbonus, Ingeborg Eikeland


Trenere, representert ved Geir Sjursen og Heidi Benserud.


Pizzafest på klubbhuset


Pizzafest på klubbhuset.


De yngste samlet i Høiehallen.


Årets mest fremgangsrike, Marte Gaupseth Allers og Oskar Gjertsen Trumpy