Etter noen ukers pause fra serieslutt, er herrelaget godt i gang med planlegging og litt lett trening 1-2 ganger i uken i perioden fram til jul. Men mye tid går også med til å få flest mulig brikker på plass av spillere og støtteapparat til ny sesong.
 
På spillersiden ser det veldig bra ut i forhold til å kunne jobbe videre med de som har vært i gruppen i året som har gått.
 
Pr i dag har alle spillere som har vært med i 2021 inngått ny avtale om å være med også i 2022. De to eneste som ikke er med oss videre er Thomas Solberg og Kapinga Brazy. Spesielt Kapinga fortjener å takkes av ordentlig. Han har vært med i alle tre årene under Kristian og teamets ledelse.. I tillegg til å være en god spiller, har han med sin profesjonelle innstilling vært med på å utvikle den trenings- og kvalitetskulturen vi prøver å utvikle på herrelaget. Vi ønsker Kapinga lykke til videre.
 
I tillegg til disse to vil Vita som har vært keeper i høst, bare være keepertrener til neste sesong. Det betyr at vi må få på plass en keeper til som kan danne team med Thomas SF som pr i dag er vår eneste keeper. Vi har også 2-3 spillere med oss i trening som fort kan bli en del av neste års tropp.
 
På trenersiden fortsetter undertegnede som hovedtrener. Vita er som sagt keepertrener. I disse dager satser vi også å få på plass de siste bitene i resten av teamet.
I tillegg jobbes det fra klubben med å få på plass de ulike aktivitetene slik at alt ligger til rette for videre utvikling.
Vi satser på at flest mulig biter faller på plass de neste ukene, slik at vi kan starte 2022 med de folkene som skal gjennomføre planene på plass.
 
Puljen for neste år er allerede på plass: