IL Gneist Fotball ønsker vi å styrke og utvikle treningstilbudet for våre mest treningsvillige spillere. Akademiet vil være et tilbud utenpå den ukentlige lagstrening og er tiltenkt spillere med høy motivasjonsfaktor og en indre driv for egenutvikling. Tiltaket holdes på Liland Idrettspark hvor alle fasiliteter er tilrettelagt for et godt tiltak.

Som klubb ønsker vi å skape gode miljøer for utvikling av enkeltspillere. På akademiet står spilleren i sentrum der vi ønsker å stimulere spillerenes utvikling og motivasjon, samtidig som vi setter klare krav til spillerens eget ansvar for utvikling gjennom gode holdninger. Det er viktig å forstå at på vårt Akademi stilles det høye krav til konsentrasjon, tilstedeværelse og en indre driv til å utvikle seg. Her skal drømmene stimuleres samtidig som vi skal skape en stolthet knyttet til å være del av klubbens akademi.

Akademiet følger sportsplanen der «Gneistspilleren» og «Gneiststilen» er sentrale begreper når vi nå utvikler klubbens fremtidige A-lagsspillere. Tiltaket skal ha fokus på å utvikle enkeltspillerens individuelle og relasjonelle ferdigheter. Bevisstgjøring av spillerens ansvar for egenutvikling gjennom gode holdninger til egentrening, restitusjon og kosthold vil også være tema som går igjen under hele tiltaket.

Alder:

Fotballgruppen tilbyr akademiet til aldersgruppen

Gutter og jenter født 2009-2012

Jenter:

Vi oppfordrer jenter til å melde seg på og vil tilrettelegge for egne jentegrupper for de som ønsker det, dette med forbehold om nok jenter påmeldt.

Keepere:

Vi har plass til 6 keepere. De vil gjennomføre keepertrening de første 15-20 minuttene av øktene med keeperansvarlig, før de flettes inn i den ordinære treningen.

 

Egen utstyrspakke:

Alle deltagerne må bestille vår flotte utstyrspakke pålydende 950,-som består av akademiets genser, t-skjorte og lett regnjakke. Utstyret brukes på alle akademiets treninger.

Treningstid (vi følger skoleruten):

Treningstiden er søndag 10:00 – 11:30 gjennom hele sesongen. Dette gjør vi for at akademiet skal ha en fast dag og fast tid hele året som gjør at dette blir lettere å forholde seg til. Vi følger skoleruten hele året.

Trenere og ansvar:

Sportslig leder Ingolf Stenevik og Akademileder Jo Andre Aam Hanssen vil ha det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring.

 

Pris og påmelding:

Gneist Akademiet koster 500,- kroner pr.måned.

Det er bindende påmelding og 2 måneder oppsigelse. Ved påmelding betaler man for utstyrspakken. Deltagelse blir fakturert månedlig.

Påmelding:

Gutter og jenter 2009-2012: https://club.spond.com/landing/courses/gneist/02251E3FDCA04DE59C7B0A88525083AD

 

Spørsmål/kontakt:

Jo André Aam Hanssen

Tlf: 47 25 86 36

E-post: Gneist.fotball@gneist.no