Ivrigøkt våren 2022 – Jenter og gutter f: 2009

Sted: Sandslihallen 1 – onsdager 15.30 – 16.30

Dato: onsdag 5. januar - onsdag 25. mai (unntatt vinterferie 2. mars og påskeferie 13. april)

Program:

Øktene passer for spillere som er ivrige og ønsker mer trening i håndballspesifikke tekniske ferdigheter.

Det er en forutsetning at deltagerne er motiverte og ønsker fremgang i egen sportslig utvikling. Utøver må ville trene – ikke ønske å bli trent.

Fokus vil være på grunnleggende individuelle ferdigheter hva gjelder kast og mottak, skuddteknikk, finter og individuell forsvarsteknikk. Øvelsesutvalget vil følge gradvis progresjon i vanskelighetsgrad gjennom den aktuelle periode.

Instruktører:

Fredrik Nord Arnesen vil lede øktene. Fredrik spiller på herrelaget til Gneist, og har hatt flere treneroppdrag i klubben. Fredrik har hatt ansvaret for ivrigøkten høsten 2021, og vil fortsette våren 2022. Dette tror vi kommer til å bli et godt tilbud til ivrige håndballspillere i Gneist.

Påmelding:

Påmelding åpner torsdag 09. desember 14.00. Plasser tildeles etter «første mann til mølla prinsippet».

Link(vil bli lagt ut) Jenter (15 plasser)

Link(vil bli lagt ut) gutter (10 plasser)

Gneist forbeholder seg retten til å kvotere inn gutter. Den 16.12 kl. 14.00 vil evt ledige plasser for guttene / jentene åpens opp uavhengig av kjønn.

Pris: Ivrig økt våren 2021                            kr. 1 250,-

Treningsgenser med ivrig logo kan bestilles i tillegg til kr 350,-. Bestilles ved påmelding, etter bestilling vil ikke være mulig. Dersom leveringsproblemer fra hummel vil beløpet bli tilbakebetalt.   

Spørsmål/henvendelser:

Spørsmål kan rettes til sportslig utvalg su.gneisthandball@gmail.com