Gneist Fotball har tilgang på ulike baner i Ytrebygda bydel.

Aurdalslia skole (5'er bane)
Hjellestad banen (11'er bane)
Liland 1 (11'er bane) - Hovedarena med klubbhus
Liland 2 (11'er bane) - Hovedarena med klubbhus
Petedalsmyra (9'er bane)
Sandslibanen (11'er og 5'er bane)
Ytrebygda skole (7'er bane)

Alle våre baner er kommunale baner, bortsett fra Petedalsmyra som vi eier sammen med Søreide IL.

Brøyting om vinteren:

Skulle vi få snø kan vi kan håndmåke på de kommunale banene. Da er det kun kommunen som eventuelt som kan komme å brøyte med traktor. Alle lag skal brøyte 20 min av treningen om vi skulle få snø, om det blir gjort før eller som en del av treningen er opp til lagene selv.

Petedalsmyra og Ytrebygda kan vi selv brøyte med vår egen traktor da det er egne avtaler på dette. Da er det vår flotte brøytegjeng som har ansvar for dette og de tar det når de har mulighet, kun på et frivillig basis.

For informasjon om booking av bane ta kontakt med fotballkoordinator Tina Høvik Knudsen på fotballkoordinator@gneist.no