Fotballstyret skal ha styremøter omtrent 1 gang i måneden. På styremøtene stiller alle representantene og Sportslig Leder (ansatt) og Fotballkoordinator (ansatt). Det er kun medlemmene i styret som har stemmerett på styremøte, de ansatte har kun talerett.

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må sendes inn til fotballstyret. Disse vil da bli behandlet på neste møte. Imidlertid vil fotballstyret ha en eksklusiv rett til å vurdere de saker de ønsker å behandle. Alle saker som blir behandlet vil innsender få tilbakemelding på. 

Kontakt: fotballstyret@gneist.no

Sportslig Utvalg (SU) i Gneist Fotball kan også kontaktes ved behov: sugneistfotball@gneist.no 

Styremedlemmer kan også kontaktes individuelt da de har forskjellige ansvarsområder. 
Les mer om Gneist Fotball her:

Fotballstyret


Frank Gjøsund

Leder Fotballgruppen 
Økonomi- og Cupansvarlig, Kvalitetsklubbansvarlig
E-post: styreleder.fotball@gneist.no 
Telefon: 928 43 063

Yngve Holmsen

Nestleder
Dommeransvarlig
E-post: yngve@proventa.no
Telefon: 920 37 347

Fredrik Leira

Styremedlem
Sponsoransvarlig
E-post: fredrikleira@gmail.com
Telefon: 415 68 782

 

Emilie Bjånesøy

Styremedlem
Rekrutterings- og jentefotballansvarlig
E-post: emiliebjanesoey91@hotmail.com 
Telefon: 957 74 467

 

Egil Skjoldmo

Styremedlem
Ungdomsansvarlig
E-post: eskjoldmo@hotmail.com
Telefon: 484 00 555

 

Jarle Worren

Styremedlem
Sponsoransvarlig, jentefotballansvarlig
E-post: jarle@aspectus.net 
Telefon: 992 77 029 

 

Arild Grov

Styremedlem
Barnefotballansvarlig
E-post: arild.grov@gmail.com
Telefon: 911 80 085

 

Administrasjon

Ingolf Stenevik 

Sportslig Leder Fotball
E-post: sport.fotball@gneist.no
Telefon: 482 87 286

Tina Høvik Knudsen

Fotballkoordinator
E-post: fotballkoordinator@gneist.no
Telefon: 988 05 715

Tarjei Mork Øren

FFO- og akademiansvarlig
E-post: gneist.fotball@gneist.no 
Telefon: 905 59 188

Organisasjonskart fotballgruppen