Fotballstyret skal ha styremøter omtrent 1 gang i måneden. På styremøtene stiller alle representantene og Sportslig Leder (ansatt) og Fotballkoordinator (ansatt). Det er kun medlemmene i styret som har stemmerett på styremøte, de ansatte har kun talerett.

Saker som ønskes behandlet på styremøtet må sendes inn til fotballstyret. Disse vil da bli behandlet på neste møte. Imidlertid vil fotballstyret ha en eksklusiv rett til å vurdere de saker de ønsker å behandle. Alle saker som blir behandlet vil innsender få tilbakemelding på. 

Kontakt: fotballstyret@gneist.no

Sportslig Utvalg (SU) i Gneist Fotball kan også kontaktes ved behov: sugneistfotball@gneist.no 

Styremedlemmer kan også kontaktes individuelt da de har forskjellige ansvarsområder. 

Fotballstyret


Frank Gjøsund

Leder Fotballgruppen 
Økonomi- og Cupansvarlig
E-post: styreleder.fotball@gneist.no 
Telefon: 928 43 063


Yvonne Kvamsdal

Nestleder
Ungdomsansvarlig og leder Sportslig Utvalg
E-post: yvonne.kvamsdal@hotmail.com
Telefon: 950 23 786

Magnar Olsen

Styremedlem
Kvalitetsklubbansvarlig
E-post: magnar.olsen@bergenelektroservice.no
Telefon: 932 15 915

Yngve Holmsen

Styremedlem
Dommeransvarlig
E-post: yngve@proventa.no
Telefon: 920 37 347

Fredrik Leira

Styremedlem
Sponsoransvarlig
E-post: fredrikleira@gmail.com
Telefon: 415 68 782

 

Emilie Bjånesøy

Styremedlem
Rekrutterings- og jentefotballansvarlig
E-post: emiliebjanesoey91@hotmail.com 
Telefon: 957 74 467

 

Helge Skorve

Styremedlem
Fair Play og barnefotballansvarlig
E-post: helge.skorve@teromarine.com 
Telefon: 92290977

Jan Starheim

Styremedlem
Anleggsansvarlig
E-post: jan.starheim@hotmail.com 
Telefon: 906 82 655

 

Administrasjon

Ingolf Stenevik 

Sportslig Leder Fotball
E-post: sport.fotball@gneist.no
Telefon: 482 87 286

Tina Høvik Knudsen

Fotballkoordinator
E-post: fotballkoordinator@gneist.no
Telefon: 988 05 715

Jo André Aam Hanssen

FFO- og akademiansvarlig
E-post: gneist.fotball@gneist.no 
Telefon: 472 58 636