Medlemmer i Gneist turngruppen er tilsluttet NGTF og er kollektivt forsikret med en ulykkesskadeforsikring. Konkurranseutøvere har utvidet forsikring, og registrerte trenere har utvidet forsikring samt yrkesskadeforsikring.

Les mer om forsikringene her.

Meld skade her.