Påmelding

7. Desember 2022 kl. 12:00 åpner Turngruppen opp for forhåndspåmelding for våre medlemmer. Det vil si at du som er medlem av et turnparti i 2022 vil få tilsendt en personlig link som du kan velge å benytte om du ønsker å fortsette å turne i 2023. Denne må brukes innen 13. desember om du vil sikre deg plass videre.

Fra og med den 14. desember 2022 åpner vi opp for påmelding for alle. Da publiseres påmeldingen offentlig og både medlemmer og ikke-medlemmer kan da melde seg på ønsket turnparti.

Hvis det partiet du ønsker plass på allerede er fullbooket kan du skrive deg opp på en venteliste. To uker etter oppstart (slutten av januar) vil vi ha en oversikt over om det er større kapasitet på et parti enn først antatt. Hvis vi ser at vi har plass til flere gymnaster vil vi ta inn fra ventelisten. De som står øverst, vil få tilbud om plass først.

Lurer du på hvilke treningstilbud vi har som kan passe deg? Ta en titt her Turngruppens tilbud !

Påmelding til turngruppen skjer gjennom Spond. Ledige plasser publiseres 14. desember 2022 her: 
Påmelding via Spond

 

Medlemsprofil

Som medlem har du en medlemsprofil i Spond. Via denne profilen vil du ha tilgang til din treningsgruppe og tilhørende treninger. All kommunikasjon mellom turngruppen og deg som medlem kommer via Spond. Hvis du ikke har lastet ned Spond-app vil informasjonen komme via Spond inn i din innboks på epost. 

 

Avmelding og utmelding

Dersom du ønsker å melde deg av et parti, eller du ønsker å melde deg ut av foreningen i løpet av året må du sende en e-post til turnkoordinator@gneist.no med følgende informasjon:

  • Ditt fulle navn
  • Partiet du ønsker å melde deg av
  • Dersom du ønsker å melde deg ut av foreningen samtidig som du melder deg av et parti må du også sende en skriftlig bekreftelse på utmeldingen

Ved årsslutt får medlemmer tilbud til å fortsette i turngruppen og må da melde seg på ønsket parti for kommende år. De som ikke melder seg på for kommende år, meldes ut av turngruppen automatisk. 

 

Angrefrist

Du har to treningsuker angrefrist etter innbetaling av treningsavgiften for å få tilbake deler av treningsavgiften. Du betaler da kun for inneværende semester.

Du kan melde deg av partiet ved å sende en e-post til turnkoordinator@gneist.no med en skriftlig bekreftelse på avmeldingen innen utgangen av din andre treningsuke (gjelder både for høstsemesteret og vårsemesteret). Antall treningsuker du har hatt regnes fra det tidspunktet du ble påmeldt partiet. Fra din tredje treningsuke vil påmeldingen være bindene, og treningsavgiften for inneværende semester vil ikke bli refundert med mindre du kan forevise en legeattest.

 

Økonomi

For at Turngruppen skal ha et tilbud med den kvaliteten vi ønsker har Turnstyret gjennomført følgende tiltak:

  • Etablert et lønnssystem som har rettferdige tillegg for erfaring og formell kompetanse.
  • Økt nivået på investering i nytt utstyr som tilfredsstiller behovene til Turngruppen og som skal oppfylle de krav til kvalitet og sikkerhet som nivået til dagens gymnaster stiller.
  • Økt midler satt av til kursing for å sikre høy kompetanse hos alle våre trenere og dommere.

Merk at utgifter som kommer i tillegg til treningsavgiften er følgende:
- Hovedlagskontigent - Kr 500 under 17år/Kr 650 over 17 år. Sendes ut i starten av året.
- Kalender – kr 100. Betales ved påmelding.

NB: Dersom du har utfordringer med å betale treningsavgift ta gjerne kontakt med Turnkoordinator slik at vi kan finne løsninger på dette sammen. (gneist.turn@gneist.no)

 

Foreldrebidrag

Dugnad

  • Dugnad er helt essensielt for at vi skal kunne gjennomføre arrangementer som gir oss sårt tiltrengte inntekter, f.eks. jule- og vårshow og konkurranser. Et godt turntilbud til ditt barn er direkte avhengig av din dugnadsinnsats. Vi gjør oppmerksom på at dugnadsarbeid for våre medlemmer er forventet. Dersom du er satt opp på dugnadsvakt du ikke selv kan dekke er det ditt ansvar å finne en egnet stedfortreder for vakten.
  • I 2023 skal vi arrangere vår- og juleshow i tillegg til en konkurranse i teamgym. Dette er store arrangement som krever dugnadsinnsats både i forkant og under arrangementet. Ut over dette håper vi å kunne avholde mindre arrangement som aktivitetsdager og konkurranser der vi også vil trenge dugnadshjelp. (Dugnader tildeles foreldre på partier fra 5-15 år, samt konkurransegymnaster)
  • Utover dette har turngruppen dugnader som gir oss inntekt som vi ellers må kreve inn gjennom treningsavgift. Vi velger å holde på disse dugnadene da det gir dere valgmuligheten å betale denne delen selv eller selge produktet til andre og på den måten ikke bruke pengene fra egen lomme.

Økonomisk støtte 
Dette får vi gjennom diverse tilskuddsordninger som vi søker på. Vi oppfordrer foreldre som ønsker å bidra med ideer og initiativ for å sikre økonomisk støtte om å ta kontakt. I den forbindelse ønsker vi å informere om turngruppen sitt SOLIDARITETSFOND.
Ønsker du å støtte Turngruppens solidaritetsfond kan dette gjøres som gave til konto: 3201.65.33172 eller Vipps: 122417. Husk å merk innbetalingen med “Gave til Solidaritetsfondet”