Volleyballgruppens sportsplan tar utgangspunkt i følgende vedtatte dokumenter:

 • Norges Idrettsforbunds (NIF) idrettspolitiske dokument 2015-2019 om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 • Organisasjonsplan for IL Gneist; med klubbens formål om å være et åpent, demokratisk og inkluderende idrettslag. Bredde- og barneidrett er i sentrum. Målet er å ha et tilbud til alle.
 • Norges Volleyballforbunds (NVBF) politiske dokument 2016-2020 med mål om å rekruttere, ivareta og utvikle, samt å prestere som volleyballspillere.

Denne sportsplanen skal gi volleyballgruppens spillere og trenere felles kjøreregler. Vi ønsker at klubben skal arbeide mot felles mål og ha et felles verdigrunnlag slik at alle drar i samme retning.

Planen er lagt opp slik at de forskjellige aldersgruppene har egne avsnitt med anbefalt treningsmengde og beskrivelse av treningsøktene.

IL Gneists visjon og verdier

Visjon:

Il Gneist skal legge til rette for idrettslig aktivitet og kvalitet i nærmiljøet. Med kvalitet mener vi at Gneist skal være en allsidig klubb med gode ledere og trenere i attraktive anlegg.

Verdier:

Motivasjon – Il Gneist skal stimulere til innsats og deltakelse i individuelle og felles aktiviteter. IL Gneists ambisjon er å gi utøverne gode og motiverende trenere og ledere.

Trivsel – Med trivsel mener vi å skape en møteplass for egenutvikling og mestring i et trygt miljø basert på samhold, respekt, fellesskap og engasjement. IL Gneist vil legge stor vekt på trivsel.

Allsidighet – Med allsidighet mener vi at IL Gneist skal gi et variert tilbud til alle som vil drive idrett uansett alder og kjønn. Treninger skal være variert, og det skal legges til rette for at den enkelte utøver skal ha anledning til å delta i flere aktiviteter.

Toleranse – Med toleranse forstår vi at alle kan bidra med noe verdifullt, selv om vi har ulik bakgrunn, ønsker og behov.

Overordnet om spillerutvikling

Et viktig mål i IL Gneist er å holde på så mange som mulig i klubben så lenge som mulig. For å oppnå dette skal vi skape treningsglede og volleyballentusiasme. Målrettet arbeid for å utvikle ferdighetene til spillerne, er med på å skape denne gleden og entusiasmen. Derfor prioriterer vi dette fra spillerne starter med volleyball.

Etter hvert som barna/ungdommene blir eldre kan de tilbys spill på flere nivå for å gi dem utviklingsmuligheter. En U13-spiller kan f.eks. også spille U15-kamper.

Gneist Volleyball skal både rekruttere, ivareta og utvikle nye og etablerte spillere, samt prestere. Det ligger i idrettens natur at å konkurrere og prestere er en viktig drivkraft. Gode prestasjoner = økt volleyballentusiasme.

Treningstilbud

Vi satser like mye på gutter og jenter, fra 6. klasse eller tidligere dersom vi har tilstrekkelig hall- og trenerkapasitet.

Under følger en oversikt over treningstilbud og innhold i treningene for hvert aldersnivå.

Utfyllende opplysninger finnes i NVBFs utviklingstrapp

U13 (minivolleyball)

Treningsmengde: 1-2 treninger per uke, og barna bør oppfordres til allsidig aktivitet utenom treningene.

Aktivitet: Fortsatt er det aktivitet med ball som vektlegges. Stikkord for treningene kan være oppvarming, spill, teknisk trening og minst ti minutter uttøyninger.

Basisøvelser: Fingerslag, baggerslag, underarmsserve, forflytning og forarbeid til smash i form av tilløp og slag på ball. Treneren bør dele inn i grupper ved ulike øvelser.

Spillerne må innføres i regler, og få forståelse for dommeravgjørelser. Det bør jobbes med holdninger til treninger, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring. Ros og oppmuntring er viktig. Viktig å jobbe med å få et sosialt og trygt miljø for alle.

Fra 12 års alderen introduseres spillerne også for spill med seks spillere på hvert lag.

U15

Treningsmengde: 2-3 treninger per uke

Treningsinnhold: Fortsette holdningsskapende arbeid på trening og i kamp. Være inkluderende, og gjøre hverandre gode.

Bruk av ball er overordnet i all aktivitet. Dyrk bevegelse, koordinasjonsevne, smidighet, spenst og reaksjon. Legg vekt på forskjellige former for reaksjon- og kondisjonstrening. Generell allsidig styrketrening for hele kroppen.

Bruk spillernes ferdigheter i spillsituasjoner. Tren på angrep med tilløp og slagbevegelse. Serve, underarms og overarms. Tren på servemottak, og blokk.

Ekstra vektlegging av uttøyning.

U17

Treningsmengde: 2-3 treninger per uke

Treningsinnhold: Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk. Fortsette å arbeide med gode holdninger til trening og kamp, og til hverandre. Lær å akseptere medspilleres svake og sterke sider, gjør hverandre gode.

Tren på spesialiseringer som opplegger, diagonal, kantspiller, midtspiller og libero. Tren på ulike bevegelsesmønstre og taktikk.

Utholdenhetstrening: armstyrke, beinstyrke, spenst og reaksjon. Arbeid med å oppnå jevnt fordelt styrke i knær og bein (skadeforebygging). Uttøyning blir stadig viktigere.

Satsingslag U15 og/eller U17

Volleyballgruppen kan ha satsingslag når det er tilstrekkelig spillere til å fylle flere lag. Det skal alltid finnes et trenings- og kamptilbud for alle medlemmer i volleyballgruppen.

Treningsmengde: 3 treninger per uke

Treningsinnhold: Som for U15/U17, men det stilles strengere krav til fremmøte, konsentrasjon og treningsvilje hos spillere på satsingslag.

Kriterier for uttak på satsingslag:

 1. Ferdighet (teknikk og spilleforståelse)
 2. Lagspilleregenskaper, evne til å oppmuntre på banen og på benken
 3. Oppmøte på trening
 4. Innstilling på trening

Trening- og kamptilbud for voksne

Gneist Volleyball satser på et livslangt engasjement for volleyball. Vi skal ha et bredt tilbud på mange nivå. Voksne spillere skal også være ressurspersoner for barneidretten.

Voksenlag har spillende trener, men tilbys klubbtrener og treningstid etter kapasitet. Veiledende:

 • U19 (kvinner)/3. div. (menn): 1-3 treninger per uke
 • Mix/trim: 1 trening per uke
 • 3. divisjon: 1-2 treninger per uke
 • 2. divisjon: 2 treninger per uke
 • Elite: Som breddeklubb er det ikke et mål å spille i toppserien, dersom dette går ut over satsingen på barn og ungdom. Samtidig er toppvolleyball en inspirasjon for bredden, og klubbens spillerstall vil til enhver tid påvirke hvilket nivå det skal satses på.

Årshjul

For eldre aldersbestemte lag og voksne kan treningene i løpet av et år fordeles slik:

 • Før serien starter: Mye ballkontroll og grunnteknikk. Tren på serv og mottak. Innøve system. Tren hurtighet, styrke og spenst.
 • Fra seriestart til jul: Teknikk i angrep, blokk og forsvar. System – bevegelse/taktikk. Grunnteknikk. Serv og mottak.
 • Fra nyttår til mars: Teknikk i angrep, blokk og forsvar. System – bevegelse/taktikk. Serv og mottak.
 • Fra april til sommer: Styrke, hurtighet og spenst. Sandvolleyballtreninger når innendørssesongen er over.

Trenerutdanning

Volleyballgruppen vil prøve å legge til rette for at så mange som mulig av spillere og foreldre gis tilbud om trenerkurs.

Trenerkursene er laget av NVBF og er spesiallaget for volleyball samtidig som de samsvar med ”Trenerløypa” som NIF har introdusert for mange idretter.

Kursene ”Minitreneren/Ungdomstreneren” og Trener 1 er tilrettelagt slik at man ikke trenger å ha volleyballkunnskap for å gjennomføre kursene og er midt i blinken for foreldre som ønsker å bidra på trenersiden.

Dersom økonomien i volleyballgruppen tillater det, vil det være prioritert å dekke kursavgiften i forbindelse med trenerutdanningen for de som ønsker å delta.

Her er kursene i trenerløypa:

Minitreneren/Ungdomstreneren

 

8-timers kurs inkludert praksis. Treningspedagogikk og grunnleggende teknikk. Obligatorisk kurs for alle som skal trene aldersbestemte lag/grupper. Aldersgrense 14 år.

Trener 1

32-timers kurs + e-læring og dokumentert praksis. Minitreneren/Ungdomstreneren er en del av dette kurset.

Fokuset i utdanningen er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er et tilgjengelig kurs for alle fra 16 år som ønsker å starte en trenerutdanning. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Obligatorisk for deltagelse i NM for aldersbestemte lag.

Trener 2 Trener 2 er andre nivå i Norges Volleyballforbunds trenerløype. Fokuset i utdanningen er på deltakelse og utvikling, og er spesielt rettet mot utøvere i ungdomsalder. Trener 2 er et tilgjengelig kurs for alle fra 18 år som ønsker å videreutvikle sin trenerkompetanse etter fullført Trener 1-utdanning. Trener 2 bygger videre på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også nye moment for at deltagerne skal utvikle sine kunnskaper og ferdigheter for å bli en mer kompetent «helhetstrener».

Mer om trenerutdanning finnes på NVBF sine nettsider

Merk at alle som skal praktisere som trenerer i IL Gneist skal fremvise politiattest hvert tredje år.

Dommerutdanning

Volleyballgruppen ønsker å legge til rette for, og motivere flest mulig av spillerne til å delta på dommerkurs. Dersom økonomien tillater det vil volleyballgruppen dekke påmeldingsavgiften til dommerkurs for alle som ønsker det.

Hordaland Volleyballregion kommer regelmessig med tilbud om dommerkurs for begynnere og de som ønsker videreutdanning for å dømme i høyere divisjoner.

Generelt om treningsmiljø for alle alderstrinn, også voksne

Gode treninger får vi når alle møter presis, og er klar når treningen begynner. Ved fravær skal det sendes en tekstmelding til treneren, slik at treneren er forberedt på fraværet og kan planlegge deretter.

Spillerne skal vise innsats og konsentrasjon på trening, oppmuntre medspillere og være positive.

Trenerne skal motvirke mobbing og usunn klikkdannelse, være rettferdige og gi alle oppmerksomhet.

Fair play

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, supportere, media eller en annen aktør har et ansvar for å opptre i tråd med Fair Play-verdiene.

Målsettingen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk idrett skal ha et bevisst forhold til grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play.

Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger. Alle har et ansvar for å forsterke det gode miljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger, der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Sandvolleyball

Denne sportsplanen gjelder for innendørsidretten volleyball, men visjon, verdier og Fair Play-holdninger gjelder for all aktivitet i Gneist Volleyball.

Volleyballgruppen har (august 2016) etablert et sandvolleyballutvalg. Utvalgets mandat er jobbe med å få bygget et sandvolleyballanlegg, samt å lage en aktivitetsplan for sandvolleyball i sesongen.

Se volleyball.no for regelverk og mer om volleyball og sandvolleyball.

Volleyballstyret, januar 2018