1. Gneist Spillerdrakter - Hjemmedrakter

Alle hjemme-spillerdrakter skal kjøpes gjennom IL Gneist sin utstyrsleverandør som de neste fire årene er Sport Norge Lagunen og Hummel, fra 01.01.21 – til 31.12.25. Øverst på spillerdraktene er Sport Norge, Hummel og Gneist sine logoer.

Lagene har ikke anledning til å bruke andre drakter. Eksempelvis BKK, Statoil, BOB, Sparebanken Vest sine drakter.


2. Gneist Spillerdrakter - Bortedrakter

Bortedraktene skal leveres av Hummel og Sport Norge, her kan en benytte blå spillerdrakt og blå shorts.
Lagene har heller ikke her anledning til å bruke andre drakter. Eksempelvis BKK, Statoil, BOB sine drakter

3. Reklame spillerdrakter

Samtlige lag kan anskaffe reklame på lagets hjemme/borte drakter. Det anbefales et minimumsbeløp på kroner 5000 pr. år. Logoen skal være nede på spillerdrakten eller på shortsen. Størrelsen på logoen kan max være 10x10. Logoer til konkurrerende bedrifter opp mot våre hovedsponsorer tillates ikke.

4. Aktuelle leverandører av sportsutstyr

Leverandør av reklameprodukter vil bli besluttet etter behov. Hovedleverandør av sportsutstyr er ut 2025 Sport Norge Lagunen.

5. Overtrekkdress/Treningsdrakt/Gneist kolleksjonen

Samtlige lag kan også her anskaffe reklame på overtrekk/treningsdrakt. Anbefalt minimumsbeløp er kr. 5000,- Logoen skal også her være nede på drakten/dressen. Logoer til konkurrerende bedrifter opp mot våre hovedsponsorer som er Sport Norge og Hummel tillates ikke. Størrelsen på logoen kan max være 10x10.


6. Sponsing av klubb

Klubben ved daglig leder/HS er ansvarlig for inngåelse av klubbrelaterte sponsoravtaler. Midlene fra slike fordeles i henhold til klubbens fordelingsnøkler. Slike avtaler innebærer profilering på drakter/overtrekkstøy/arenareklame.

7. Gaver

Gaver er rene ytelser i form av pengebidrag og/eller utstyr det ikke kreves motytelser for (reklame). Slike bidrag går uavkortet til den del av klubben som mottar gaven.

8. Sponsing av grupper/lag

Den enkelte utøver, lag og/eller treningsgruppe kan inngå spesifikke avtaler om sponsing av utøveren, laget og/eller treningsgruppen. Det følger imidlertid ett krav, og det er at avtalen ikke strider imot allerede inngåtte avtaler på klubbnivå (konkurrerende virksomhet). Sponsorytelser til utøvere, lag og/eller treningsgruppe («sponsorobjekt») skal fordeles etter et prinsipp hvor de første 15.000,- pr sesong tilfaller sponsorobjektet uavkortet. For ytelser utover dette beløpet skal hovedlaget motta 10% av ytelsen. Videre anbefales det at 20 % av bidraget – utover 15.000,- – tilfaller fellesskapet i gruppen laget tilhører. Her fatter gruppestyrene vedtak om denne andelen skal tilfalle gruppen eller beholdes av opprinnelig mottaker av midlene.


Godkjent av HS 14.08.17
MHØ