Alder er oppgitt i forhold til 2022 sesongen (dvs. f.år 2012 tilsvarer 10 år)

Gruppeinndelingen er veiledende. Individuelle behov og ønsker tillater flytting av utøvere både opp og ned i forhold til aldersgruppe inndeling. Ta kontakt med trenerne ved eventuelle spørsmål eller ønsker.

Endringer fra treningsplanen vil bli sendt via Spond til alle medlemmer i i den gruppe dette gjelder.

Se vedlegg.