Vil du komme i kontakt med oss:

Send en mail til orientering@gneist.no eller ring leder Sturle Nordeide på telefon 452 96 098

Styret i orienteringsgruppen:

Leder Sturle Tolo Nordeide orientering@gneist.no 452 96 098
Trening/aktivitet Ina Hopland Skage   481 41 554
Rekruttering Margrete Solvik   909 65 626
Økonomi Lars Olav Tolo   478 59 220
Stolpejakt Bjørn J. Field   975 86 381
Medlem Magne Lokøen Knudsen   482 84 247
Medlem Jorunn Olene Lie Kjærgård   992 19 083