Ved innmelding i Gneist Turn må du ta stilling til om du tillater FOTO. 
Ved å klikke "ja" vil bilder fra trening/konkurransesituasjoner kunne brukes i våre sosiale medier der vi fremmer vår idrett og arrangement vi deltar i. 

Våre offisielle kontoer som brukes er:
www.gneist.no
Instagram: @il_gneist_turngruppen og @gneist_turn
Facebook: il_gneist_turngruppen 

Dersom du ønsker å reservere deg for foto, er det viktig at dette er oppdatert i din spond. 
Dersom du allerede har godkjent og ombestemmer deg, ta kontakt på gneist.turn@gneist.no 

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn
Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering
av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre
publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å
bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag.

Idrettsforbundets retningslinjer:
1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og
fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema
brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og
film.
3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre
foreldrenes ønske om publisering.
4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn
og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt
navn.
5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes
til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede
grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er
passordbeskyttet.
6. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.
Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering
av bilder og film kjent i idrettslaget

Vedlagt ser du hva du samtykker til ved å klikke "tillater foto" i Spond ved innmelding.