På NIF sine sider ligger det retningslinjer for hvordan du kan ta tak i mobbesituasjoner.