Henvendelser:

Generelt til håndballgruppen

Sportslig Utvalg

Vår styreleder Lisbeth Sandtorv

Du finner også mer informasjon på vår sidemeny: 


 

ANDRE FUNKSJONER

NB! ALL omberamming av håndballkamper skal gå via gneist@rvn.handball.no

Dommerkontakt Ole Einar B Hope 975 69 070 oleb@stamsneset.no 
Seriepåmelding mini Iván Brox 969 06 301 ivan.brox@gmail.com
Seriepåmelding full bane Sportslig utvalg   su.gneisthandball@gmail.com
Oppstart av nye lag og treningsgrupper Lisbeth Sandtorv 995 68 658 li-sandt@online.no

SPORTSLIG UTVALG

Sportssjef Jentehåndball Elise Huseklepp Børve 907 80 424 ehuseklepp@hotmail.com
Sportssjef Guttehåndball Lisbeth Sandtorv 995 68 658 lisbeth.sandtorv@gmail.com
Dommerkontakt Ole Einar B Hope 975 69 070 oleb@stamsneset.no 
Utdanningsansvarlig Lisbeth Sandtorv 995 68 658 li-sandt@online.no