1. mai og 1. november hvert år er søknadsfrist for Gneist sine fond:


KOMPETANSEFOND
Gneist har opprettet et kompetansefond for å kunne forbedre kunnskap hos trenere, instruktører, ledere og dommere for ulike aktiviteter innen Gneist.

VEDLIKEHOLDS- OG UTSTYRSFOND
Midlene i fondet skal primært brukes til vedlikehold/oppgradering av idrettslagets bygningsmasse/eiendeler men kan også brukes til innkjøp av nødvendig utstyr beregnet på vedlikehold og utskifting av gammelt utstyr.

DELTAGELSESFOND
Fondets formål er å bistå idrettsutøvere/lag i Idrettslaget Gneist for deltagelse i utenbys arrangementer.

LEIESTØTTEFOND
Idrettslaget Gneist sine ulike grupper og lag har aktivitetsbehov som ikke fullt ut dekkes av idrettsanleggene i Ytrebygda. Leiestøttefondet skal bidra til at man enklere kan drive aktivitet i leide lokaler.

Se informasjonsskriv om de ulike fondene og søknadsprosessene under: