Alle spillere må ha gyldig lisens for å spille Volleyball. Dette er forsikringen vår dersom man skulle være uheldig å bli skadet, og den gjelder både på trening og i kamp situasjon. Gneist registrerer alle spillere i lisens-systemet, og man får automatisk lisens faktura.

Spiller du Volleyball hos oss og ikke har mottatt lisens-fakura, venligst kontakt oss :)

Men ingen regel uten unntak:

  • Spillere opp til 12 år er dekket av en gruppelisens som Gneist betaler.
  • Spillere som fyller 13 år i løpet sav sesongen må ha egen lisens.

Har dere spørsmål knyttet til lisens, kontakt oss: volleyball@gneist.no