Alle spillere må ha gyldig lisens for å spille Volleyball. Dette er forsikringen dersom man skulle være uheldig å bli skadet. Forsikringen gjelder både på trening og kamp. Gneist registrerer alle spillere i lisens-systemet, og man får automatisk tilsendt faktura for lisens.

Spiller du Volleyball hos oss og ikke har mottatt faktura for lisens, venligst kontakt oss :)

Men ingen regel uten unntak:

  • Spillere opp til 12 år er dekket av en gruppelisens som Gneist betaler.
  • Spillere som fyller 13 år i løpet sav sesongen må ha egen lisens.

Har dere spørsmål knyttet til lisens, kontakt oss: volleyball@gneist.no