IL Gneist sin logo er et registrert varemerke

Bruk av våre farger og vår logo: IL Gneist farger er blått hvitt.

Vår logo er registrert varemerke nummer: 255113. Fargekode PMS280. Dette er den eneste tillatte, og det er ikke under noen omstendighet tillatt å endre på den.

Vår logo skal alltid fremstå klart og tydelig, og den skal være "helten" i budskapet.

Logo-Gneist3.PNG

Generell bruk
IL Gneist logoen skal kun brukes etter gitte retningslinjer godkjent av en gruppe nedsatt av HS i IL Gneist.

Kommersiell bruk av logo
All bruk av logo (også elektronisk) i forbindelse med annonser, media, reklame, pins, profilering av samarbeidspartnere og/eller sponsorer, skal godkjennes av sponsoransvarlig (Daglig leder) i henhold til gitte retningslinjer.

Bruk av logo på trykksaker
All bruk av logo på trykksaker (visittkort, brevark, konvolutter o.l.) skal godkjennes av sponsoransvarlig (Daglig leder).

Spillerdrakt
Spillerdrakter bærer tradisjonell logo i farger, uten spesifisert idrettsgren.

Bruk av logo på tekstiler
All bruk av logo på tekstiler eller annet utstyr skal godkjennes av sponsoransvarlig (Daglig leder).

Logo på supporterutstyr
Alt supporterutstyr skal hovedsakelig påføres tradisjonell logo i farger.

Unntak kan forekomme dersom man gjør kampanjer mot enkeltidretter.

Tvist, mislighold o.l.
Tvist, mislighold eller ulovlig bruk av IL Gneist logoen behandles av Hovedstyret i Idrettslaget Gneist.

 

Ulike varianter/oppløsninger kan lastes ned under: