Som i de fleste andre idretter kan skader forekomme på trening eller i kampsituasjon, derfor kan det være lurt å tegne en utvidet individuell forsikring. Alle spillere i Gneist har en grunnforsikring gjennom lagsforsikringen som klubben betaler hvert år, men hvis man er skikkelig uheldig og skader seg stygt er det begrenset hvor god denne forsikringen er.

Det er helt opp til hver enkelt om man vil tegne en utvidet forsikring eller ikke.

For mer informasjon om forsikring, hvordan melde om skade, tegne utvidet forsikring og alt annet du trenger å vite om forsikring som fotballspiller i Gneist finner dere her:

NFF - landingsside for forsikring og skade

Vi er også så heldig som har en meget god avtale med Idrettsmedisinsk Avdeling ved Brann Stadion. Her har de mange års erfaring og er spesialisert innenfor idrettsskader. Som medlem i Gneist får man 30% rabatt ved time og rask tilgang til time ved saker som haster. Du finner mer informasjon om dem her: 

Idrettsmedisinsk avdeling Bergen