Gymlek Foreldre og barn

gymlek.jpg

Gymlek Foreldre og barn 3-4 år 20 gymnaster pr parti. 45 min/uke.  Foreldre- og barnpartiet består av sang, bevegelse til musikk, lek med små redskaper og hinderløyper/apparater tilpasset barnets utvikling. Det er en forutsetning at barnet kan gå, og at en voksen person er aktivt med og deltar i timen sammen med barnet.
Organisert aktivitet for barn skal understøtte barns medfødte trang til å bevege seg. Det er viktig å stimulere de grunnleggende bevegelsene som; løpe, hoppe, hinke, henge, rulle, balansere, kaste, fange osv.
Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken.

Gymlek 5 – 6 år

gymlek.jpg

Gym- og aktivitetsparti 5-6 år. 25 gymnaster pr parti. 45 min/uke

Gymlek er ofte barnets første møte med idretten og tilbudet skal kombinere gymnastikk og lek i trygge og stimulerende omgivelser.
Barna skal bli kjent med små og store apparater i gymsalen; matter, trampett, springbrett, benker, bom, ringer, klatretau, rockeringer, erteposer og lignende. I tillegg skal de bruke kroppen gjennom lek, dramatisering og musikk- og rytmetrening.

Gymlek skal gi et godt grunnlag for alle barn. Gjennom lek skal vi tilrettelegge for barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Grunnleggende motoriske ferdigheter (grov- og finmotorikk), kroppsbevegelse og opplevelse av mestring er i fokus. Det er viktig at gymnastene får utfordringer etter egne forutsetninger.

Idrettsglede er det overordnede målet.

Idrettens Grunnstige

IdrettensGrunnstige.jpg

Gym- og turnparti 7-8 år. 25 gymnaster pr parti. 1 t/uke.

Idrettens grunnstige er et konsept utviklet av Norges Gymnastikk- og Turnforbund.
Gjennom ulike øvelsesgrupper lærer barna de mest grunnleggende ferdigheter i turn.
Vi beholder fremdeles en del av leken, men apparatmessig blir utfordringene større.
Gymnastene får prøve seg i apparater som matte, trampett, bom og ringer, i tillegg til par-øvelser, spenst, balanse og fiksering. Musikk- og rytmetrening inngår også som en del av treningsoppleggene. Gjennom gymnastens egen opplevelse av fremgang og mestring, vil målet være å vekke videre interesse for turn som idrett. 

Turnskolen

Gym- og turnparti 9-10 år. 40 gymnaster pr parti. 3-4 t/uke

Turnskolen skal gi utøverne gode sosiale rammer samt legge til rette for utvikling av hver enkelt utøver. Her er målet å gi god innføring av hvordan styrke- og tøyeøvelser skal gjennomføres, samt å øke forståelsen av rytme, balanse og koordinasjon. Dette er helt nødvendig for å mestre de turnelementene som skal læres inn videre. Opplegget er rettet mot øvelser og apparatbruk som brukes i troppsgymnastikk. Turnskolen er ment for å legge grunnlaget for de som ønsker overgang til konkurransepartier i troppsgymnastikk fra det året gymnastene fyller 11 år. Konkurransepartiet tilbyr mer trening og er, naturligvis, mer krevende enn breddepartiene, hvor det forventes at man skal tilstrebe å delta på opplegget som er planlagt for partiet.  Mot slutten av treningsåret arrangeres det uttakstreninger og basert på ferdigheter, innsats og fysiske egenskaper får gymnastene så videre tilbud om konkurransepartiet eller videre deltakelse på bredde partier. 

Troppsturn

Troppsturn 11-13 år (rekrutt) 14-17 år (Junior) 18 år + (senior). 20-40 gymnaster pr parti 2-4 t/uke. 

Som gymnast på troppsgymnastikk bredde er det valgfri konkurransedeltakelse, hvor man enten kan konkurrere i kretsklasse eller nasjonal klasse. Disse to klassene skilles ved at det i kretsklasse benyttes et forenklet regelverk i forhold til nasjonal klasse. Det konkurreres i apparatene tumbling, trampett og frittstående.

Øvelsene
I frittstående utfører gymnastene et program uten håndapparater til musikk. Programmet skal inneholde gymnastiske elementer (for eksempel hopp/sprang, piruetter, sving, balanse, bølger). Det skal også inneholde akrobatiske elementer (for eksempel hjul, håndstående, stift, flikk-flakk, salto). Det skal legges vekt på dynamikk i utførelsen av elementene og programmet skal inneholde formasjonsendringer, forflytninger og tempovekslinger. Frittståendeprogrammet utføres på et teppe som er 14 x 18 meter og 3,5 cm tykt.

I tumbling utfører gymnasten 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast). Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. I en serie skal hver gymnast utføre tre eller flere momenter etter hverandre. Tumbling er en 15 meter lang oppbygd bane med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp utfører akrobatiske elementer og lander på matter i enden av banen.

I trampett utfører gymnastene 3 akrobatiske serier til musikk. Seriene skal utføres i strøm (lik avstand mellom hver gymnast), det er krav til bruk av hoppredskap i minimum én serie. Seriene skal inneholde variasjon i rotasjonsretningene (om tverraksen/salto og lengdeaksen/skru), virtousitet og progresjon i vanskelighet. Trampett er en ”minitrampoline” med sprett i, hvor utøverne ved bruk av tilløp og sats utfører akrobatiske elementer i luften før de lander på et tilpasset landingsfelt.

Jazzdans

Partier fra 7 år og oppover med 25 dansere pr parti og to instruktører pr parti.
Med følgende inndeling: 7-9 år og 10-12 år 1-2 t/uke og 13 år+ 2-3 t/uke

Jazzdans skal være:

Gøy     Sosialt     Allsidig     Inkluderende

 

Gneist tilbyr Jazzdans som et alternativ for barn og unge som ønsker å delta på noe annet enn troppsgymnastikk. Jazzdans blander ulike dansestiler som Street dans, Hip-hop, Musikal dans osv. Danserne trener koreografi, teknikk, bevegelighet, balanse og koordinasjon, og er både nybegynnere og erfarne.

Gruppene trener i speilrommet i Sandslihallen og på skole. Instruktører er, stort sett, ungdom som selv har gått på jazzdans i Gneist tidligere.

De eldste partiene deltar også på konkurranser i Åpen Klasse, og disse arrangeres vanligvis en gang om høsten og på Gymfest i Vest i begynnelsen av juni.

Hovedmålet med Jazzdans er å gi ungdom et tilbud om fysisk aktivitet.

Kalender

Juli
MTOTFLS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Aktiviteter

21.07.2017
Turnskolen 9-10 år

15:30 - 17:00

Sandslihallen

21.07.2017
Troppsturn 11-13 år

17:00 - 18:30

Sandslihallen

21.07.2017
Gymlek foreldre barn Aurdalslia

17:00 - 17:45

Aurdalslia skole

21.07.2017
Jazzdans 7-9 år

18:00 - 19:00

Aurdalslia skole

21.07.2017
Jazzdans 10-12 år

19:00 - 20:00

Aurdalslia skole