Meny

Aktiviteter

07.08.2017
Håndballskole AUGUST 2017

08:00 - 16:00

Sandslihallen 2

07.08.2017
HåndballCamp AUGUST 2017

08:00 - 16:00

Sandslihallen 1

07.08.2017
Fotballskole 07-11 august

09:00 - 14:00

Liland

18.08.2017
Gneist Fotballakademi

14:45 - 16:15

Liland

09.10.2017
Fotballskole Høstferien 09-13 oktober

09:00 - 14:00

Sandsli

Politiattest

Det er krav til alle trener og lagledere å levere inn godkjent politiattest til idrettslaget. Det har de siste månedene blitt sendt ut mail til alle om innlevering av politiattest.

Frist for innlevering av gyldig politiattest er satt til 15. desember.

2016-11-23
Webmaster

Vi mangler mange politiattester. Dette har vært oppe i hovedstyret og det er bestemt at vi nå setter en siste dato for innlevering til Daglig Leder som er utnevnt av Hovedstyret for å behandle politiattestene (kan sendes på mail).

Fristen er satt til 15. desember. 

De trenere eller lagledere som ikke  har levert inn godkjent politiattest innen denne fristen blir uten ytterligere varsel suspendert fra sitt verv til forholdet er ordnet. Dette medfører at en uten attest ikke har anledning til å fungere som trener eller lagleder. 

Signert bekreftelse som skal sendes med søknaden får du ved å kontakte Marit på marit@gneist.no

Søknadsside for politiattest: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Foreldrekontakter trenger ikke å sende inn. De som har sendt inn kan se bort i fra denne meldingen. Hvis det er noen som har politiattest som er eldre enn tre år må en søke på nytt.