Sportsplan

Overordnet visjon/målsetning 

Gneist Friidrett skal være en åpen og inkluderende klubb med lav terskel for å begynne med friidrett. Vi skal være en klubb som mange barn og ungdom har lyst til å begynne i, og bli værende i.

Dette skal vi fremme ved å ha en god treningskultur og idrettsglede gjennom engasjerte trenere og foreldre.

Vi skal utvikle gode og solide treningsgrupper som gjennom trivsel og treningskultur oppnår gode resultater, og på den måten bli den foretrukne klubben i Bergensregionen.

Gjennom solid og riktig organisering ønsker vi å legge forholdene til rette for de utøverne som vil satse høyt, men også ta vare på de som er «nr.2».

Gneist Friidrett ønsker å vokse for å få større treningsgrupper som gjør det lettere å skape det miljøet som skal til for å beholde utøverne opp til og gjennom senioralder.

Aktiviteter

29.09.2017
Treningsleir

09:00 - 15:00

Strandebarm

30.09.2017
Treningsleir

09:00 - 15:00

Strandebarm

01.10.2017
Treningsleir

09:00 - 15:00

Strandebarm