Oppstartsmøte for høstens 1.klassinger

Fotballgruppen i Gneist holder oppstartsmøte for høstens 1.klassinger

2017-05-18
Nils

IDRETTSLAGET GNEIST – FOTBALL                     

Til foreldre og foresatte til elever som begynner i 1.klasse til høsten og som vil spille fotball i IL GneistFotballgruppen i IL Gneist ønsker å starte fotballag for jenter og gutter født i 2011.

Vi skal prøve å legge forholdene til rette med treningstider, bane og utstyr, men vi er avhengig av foresatte som stiller opp som støttespillere, og som kan fungere som trenere og lagledere.

For å orientere om dette inviterer vi til en samling

Onsdag 7.juni møtes vi på klubbhuset på Liland. Vi deler inn i 2 deler:

Kl.18.00-18.45: Liland og Hjellestad skole

Kl.19.00-19.45: Skranevatnet og Aurdalslia skole

Møtet er for spillernes foresatte - det er derfor ikke nødvendig at barna er med. Vi vil gjerne ha en slags påmelding, så send mail at du kommer til førstnevnte mailadresse nederst. Dette for at vi skal få en oversikt over hvor mange som dukker opp

 

På møtet vil vi få kartlagt om det er nok spillere til å danne lag. Det er avgjørende at foreldre er interesserte i å stille opp som trenere og lagledere, vi ønsker minst to trenere og en lagleder pr lag.
Vi tar sikte på å danne egne jentelag dersom det er tilstrekkelig antall spillere til dette.

 

Er noe uklart, ta kontakt med de undertegnede,

Fotballkoordinator Nils Knashaug, fotballkoordinator@gneist.no

Sportslig leder Ingolf Stenevik, sport.fotball@gneist.no

 

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Fotballgruppen

Aktiviteter

29.06.2017
Tine Fotballskole 26.-30. juni Sandsli

09:00 - 14:00

Sandsli

29.06.2017
Tine fotballskole 26.-30. juni Liland

09:00 - 14:00

Liland

29.06.2017
Tine fotballskole 26.-30. juni Hjellestad

09:00 - 14:00

Hjellestad

29.06.2017
Gneist Akademiet 26-30 juni.

09:00 - 14:00

Liland

07.08.2017
Fotballskole 07-11 august

09:00 - 14:00

Liland

18.08.2017
Gneist Fotballakademi

14:45 - 16:15

Liland

09.10.2017
Fotballskole Høstferien 09-13 oktober

09:00 - 14:00

Sandsli