Børge slutter i Gneist

Vår sportslige leder Børge Haugsdal har med virkning fra 1. desember sagt opp sin stilling i klubben.

2016-12-13
Webmaster

Børge har vært ansatt siden januar 2013, og har vært primus motor i arbeidet med å ta fotballgruppen et steg videre i forhold til kompetanseheving på alle nivåer. Han har gjennom sitt engasjement i klubben blant annet jobbet med trener- og spillerutvikling, utarbeidelse og implementering av sportsplan, arbeid med kvalitetsklubb, og oppstart og utvikling av Telenor Extra.

I en klubb med så mange medlemmer som vi har, og spredt over et så stort geografisk område, er det viktig for klubbens videre utvikling at man jobber med å samle klubben, med mål om at vi alle drar i samme retning. Børge har vært en ambassadør for klubben i dette arbeidet, og vært en viktig bidragsyter til at vi ser en positiv utvikling på dette området

I perioden hvor Børge har vært ansatt har klubben oppnådd bedre resultater enn noen gang tidligere med sine satsingslag, i tillegg til at begge A-lagene har hatt en positiv utvikling. Det har også blitt satt mer fokus på barne- og ungdomsfotballen, blant annet i form av Telenor Extra, bedre trenerutdanning, og nye rutiner for oppstartsmøter for de yngste.

Det er en vanskelig oppgave i en så stor klubb som vår og ivareta alle på beste måte, både i forhold til utvikling av A-lagene og satsingslagene, samtidig som man skal legge til rette for alle på en god måte. Det har hele tiden vært Børge sitt fokus å legge best mulig til rette for alle våre lag og spillere.

Det er ingen tvil om at klubben med Børge som sportslig leder har tatt steg innenfor alle de områder han har jobbet med, og vi takker Børge for jobben han har gjort for fotballgruppen i Gneist.

 

Vi har startet arbeidet med å finne en ny sportslig leder.

Aktiviteter

29.06.2017
Tine Fotballskole 26.-30. juni Sandsli

09:00 - 14:00

Sandsli

29.06.2017
Tine fotballskole 26.-30. juni Liland

09:00 - 14:00

Liland

29.06.2017
Tine fotballskole 26.-30. juni Hjellestad

09:00 - 14:00

Hjellestad

29.06.2017
Gneist Akademiet 26-30 juni.

09:00 - 14:00

Liland

07.08.2017
Fotballskole 07-11 august

09:00 - 14:00

Liland

18.08.2017
Gneist Fotballakademi

14:45 - 16:15

Liland

09.10.2017
Fotballskole Høstferien 09-13 oktober

09:00 - 14:00

Sandsli