Hovedlagskontingent sendes ut på mail til alle medlemmene i løpet av kort tid.

Hovedlagskontingent blir sendt ut på mail til alle medlemmene i løpet av kort tid. For å være medlem i ett idrettslag må alle betale hovedlagskontingent.

2017-01-23
Webmaster


Hovedlagskontingent er en kontingent som kommer i tillegg til gruppekontingent og betales kun en gang uansett hvor mange idretter en går på i klubben. Den må sendes ut i egen faktura, for å hindre at de som deltar på forskjellige idretter får dobbel Hovedlagskontingent.

 

For 2017 : kr 500,- for medlemmer under 17 år og kr 650,- for medlemmer over 17 år.