Klokke funnet i ballbingen på Liland

Kan hentes i Klubbhuset i åpningstiden.

2016-08-15
Webmaster